14440A támogatás fő céljai:
A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező
mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)
B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás
indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)

Keretösszeg: 13,85 milliárd Ft

 

A. Jogosultak köre

A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN (1. célterület):

Az a mezőgazdasági termelő, aki, vagy amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
mikrovállalkozásnak minősül;
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
– székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől 10.000 fő alatti településen van (vagy az egyéb meghatározott települések tanyás külterületén);
– rendelkezik MVH ügyfél- azonosítóval.
– a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület):

A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:
– legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű tartózkodási helye 10.000 fő alatti településen van (vagy az egyéb meghatározott települések tanyás külterületén);
18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
– rendelkezik MVH ügyfél- azonosítóval;
első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak.

 

B. Finanszírozási kérdések

A támogatás vissza nem térítendő, szabad felhasználású átalánytámogatás.

Összege: 40.000 Euro/5 év (kb. 12,5 millió forint)

Két részletben igényelhető:
– 75% előre
– 25 % az első rész igénylése legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 4. gazdálkodási év végére megfelelően teljesítse az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket

C. További feltételek a pályázat benyújtásához

  • a fejlesztés megvalósulása és a tevékenység vidéki térségben valósul meg
  • részletes, szakmai alapokon nyugvó üzleti terv benyújtása
  • piackutatáson alapuló igényfelmérés
  • Innovatív megoldások

NEM TÁMOGATHATÓ:
– mezőgazdasági termék elsődleges előállítására, (Annex I.) feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés
energetikai termelő és megújuló energia termelésre irányuló beruházás és fejlesztés

– az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek

D. Kötelezően teljesítendő vállalások a támogatáshoz

– támogatási döntéstől legfeljebb 9 hónapon belül az üzleti terv végrehajtásának megkezdése
– az üzleti terv végrehajtásának megkezdésétől 6 hónapon belül az új tevékenység bejegyeztetése/ új vállalkozás megalapítása
– legkésőbb a 4. naptári év végére az üzleti tervben vállaltak teljesítése
– legkésőbb a 4. lezárt gazdálkodási évben az új tevékenység/új vállalkozás működése alapján a kifizetett jövedelemnek el kell érnie az előző évi kötelező bérminimumot

– Mikrovállalkozás indítása esetén egyéni és társas vállalkozási forma esetében is kötelező főállás fenntartása, legalább a második kifizetési kérelem jóváhagyásának időpontjáig

Előnyt jelenthetnek a következők:

– üzleti terv minősége, pénzügyi terv megalapozottsága
– innovatív megoldások
– környezeti- és klíma-alkalmazkodás
– minőségi rendszerben való részvétel vállalása
– pozitív foglalkoztatotti hatás (részmunkaidős foglalkoztatás is lehetséges mikrovállalkozás indítása esetén)
– fejlesztendő járásban, tanyás településen, tanyagazdaságokban, aprófalvakban megvalósuló fejlesztések

 

Töltse ki a kérdőívünket és személyes tanácsadást biztosítunk Önnek ötlete megvalósításához:

>>> PÁLYÁZATI KÉRDŐÍV KITÖLTÉSE <<<

E. Hasznos tudnivalók

Kedvezményezett települések

Annex I. termékek

Vidéki települések

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó a lehető legtöbb pontot el tudja érni, ezáltal jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

 

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook