001A pályázat célja az egyes Kollégiumoknak megfelelő területeken működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.

A támogatás a civil szervezet alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosítására fordítható.
Fontos, hogy csak a szakmai programhoz kapcsolódó költségek számolhatóak el. Működési költségek nem, csak az itt elérhető másik pályázat keretében.

 

 

A. Jogosultak köre

A Magyarországon nyilvántartásba vett:
– szövetségek,
– alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)
amennyiben az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket látnak el:

tevékenységlista

NEM NYÚJTHATNAK BE PÁLYÁZATOT: A szakszervezetek, pártok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesületek, munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, kölcsönös biztosító egyesületek, közalapítványok, bevett egyház, egyházi jogi személy, civil társaság!

Benyújtási határidő
Közösségi környezet kollégium 2016. 01. 15.
Nemzeti összetartozás kollégium 2016. 01. 19.
Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2016. 01. 18.
Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2016. 01. 19.
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2016. 01. 18.

B. Finanszírozási kérdések

A támogatás formája: vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatás (csak évi 50 M Ft feletti árbevétel esetén)

támogatási összegek kollégiumonként

A Kollégium a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

Jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10%-át saját forrásként szükséges vállalni.
(ez történhet természetben különösen közérdekű önkéntes munka formájában, dologi feltételek vagy szolgáltatások ellentételezés nélküli biztosításának igazolásával, és/vagy pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben)
Támogatható tevékenységek:

– civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
– nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
– civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoringtevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása;
– civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
– civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
– civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása
Elszámolható költségek:

elszámolható költségek

Támogatásból el nem számolható költségek köre:

– A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó által szervezett programok, rendezvények vagy más projektek költségei.

– Nem számolhatók el a pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.

– Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).

– Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet működési költségei.

C. Hasznos tudnivalók

Civil szervezetek működési célú támogatása 2016
Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

facebook