bouquet-of-purple-lavender-flowersA felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Keret: 3 milliárd Forint

A támogatott projektek várható száma: 100 db.

Ki pályázhat?

1. Mezőgazdasági termelő
– megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

2. Konzorcium (legalább 5 résztvevő), termelői csoport, termelői szervezet

Mennyivel támogat?

vissza nem térítendő tőketámogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
– egyéni projekt esetén maximum 100 millió Ft,
– kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:
KM régió 40%
Összes többi régió: 50%
Kollektív beruházás: +10%
Fiatal mezőgazdasági termelő: +10% (mikor jár: KATTINTS)

Előleg:
maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, az előleg összegével megegyező mértékű biztosíték nyújtása mellett.

 

Mire igényelhető?

1. Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése:
a) új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése,
b) új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése,
c) meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meg nem haladott korú cserjés típusú ültetvény területének növelése amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a 3.2. C) 2. pontban meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet;
d) meglévő, az 1. melléklet E oszlopában megjelölt, kötelező termesztésben tartási időt, a pályázat benyújtásának időpontjában meghaladott korú cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere);
e) szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása
f) gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása
g) kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik a 3.1.I a) – d) pontjaiban meghatározott tevékenységek valamelyikéhez.

2. Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése: gyógy- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó post-harvest tevékenység eszközeinek beszerzése.

a) fosztás, aprítás, morzsolás, vágás, szárítás, csomagolás gépei, eszközei.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartási kötelezettség:
1. cserje típusú növény telepítése esetében az ültetvényt az 1. melléklet E „Kötelező termesztésben tartási idő, a termőre fordulástól számított (év)” oszlopában meghatározott ideig művelésben tartja, és a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
2. nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében az ültetvényt a 2. melléklet E „Termő évek” oszlopában meghatározott ideig művelésben tartja, és a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

 

Mikor adható be a pályázat?

2016. március 3. napjától 2018. március 2.

Szakaszos értékelés mellett:
– 2016. április 11.
– 2016. július 31.
– 2016. október 31.
– 2017. január 31.
– 2017. április 30.
– 2017. július 31.
– 2017. október 31.
– 2018. március 2.

Mivel tudom növelni az esélyeimet?

– A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása és/vagy ökológiai minősítéssel való rendelkezés vagy legkésőbb az első időközi kifizetési kérelemhez az átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás benyújtása
– A támogatást igénylő minőségrendszerben vesz részt
– A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság
– A támogatást igénylő mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás
– Környezeti szempontok érvényesítése
– Az érintett üzemben a foglalkoztatotti létszám növelése
– A fejlesztés megvalósításának helye Komplex programmal fejlesztendő járás, Fejlesztendő járás, Kedvezményezett járás

 

Ültetvénytelepítéssel kapcsolatos elvárások:

1. A nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítése esetében a legkisebb támogatható összterületnek el kell érnie a 0,5 ha területnagyságot, a legkisebb önállóan támogatható parcellaméretnek a 0,25 ha területnagyságot.
2. Cserjés típusú növények esetében a legkisebb támogatható összterületnek el kell érnie a 0,5 ha területnagyságot, a legkisebb önállóan támogatható parcellaméretnek a 0,25 ha területnagyságot.
3. Nem cserjés és félcserje típusú évelő növények esetében kötelező az ültetvényt annak termőre fordulásától a 2. számú melléklet E oszlopában meghatározott ideig művelésben tartani.
4. Cserjés típusú növények esetében kötelező az ültetvényt annak termőre fordulásától a 1. számú melléklet E oszlopában meghatározott ideig művelésben tartani.
5. Nem cserjés és félcserje típusú évelő növények telepítés során legalább standard minősítésű szaporítóanyag használható fel.
A felhasznált standard szaporítóanyagot kísérő hivatalos okiratnak vagy a szállító igazolásának és céggaranciális bizonyítványnak tartalmaznia kell a szaporítóanyag csíraképességére és tisztaságára vonatkozó információkat, amelyet legkésőbb az első kifizetési kérelemhez kell benyújtani.
6. Cserjés típusú növények esetében legalább CAC. kategóriájú vagy erdészeti szaporítóanyag szállítói származási bizonylattal és EÍK növényútlevélel rendelkező szaporítóanyag használható fel telepítésre.
7. A támogatást igénylőnek az ültetvény nem termő időszakában ápolási kötelezettségének eleget kell tennie.
8. A támogatást igénylő az ápolási kötelezettség teljesítéséről a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási naplót köteles vezetni papír alapon vagy elektronikus formában.
9. A támogatást igénylőnek a projektet a telepítési engedély, ennek hiányában a telepítési terv szerint kell megvalósítania, amelyről a 9. melléklet szerinti, minimális tartalmi elemekkel rendelkező telepítési naplót köteles vezetni.

gyógyn

Telepítésre ajánlott nem cserjés növények

Angelikamag vagy gyökér, Aranyvessző fű hajtás, Kasvirág hajtás, Kasvirág gyökér, Borsosmentalevél, Cickafark virág, Cickafarkfű, Citrom fű levél, Csalán gyökér, Fehérürömfű, Fodormenta levél, Izsóp levél, virág, Kerti kakukkfű morzsolt, Kerti rutafű leveles szár, Keserű édesköménymag (amari), Keskenyútifű levél, Kisvirágú füzikefű virágos hajtás, Komlótoboz, Lestyán mag, gyökér, Orbáncfű, Orvosi zsályalevél, Római kamillavirág, Tárkony, Torma gyökér, Fehérmályva levél, Fehérmályva gyökér, Pemetefű hajtás, Lósóska mag, hajtás, Vasfű herba, Római kamilla virág, Szurokfű hajtás, Muskotályzsálya hajtás

Hasznos tudnivalók

Kedvezményezett települések listája

STÉ kalkulátor (NAK honlapja)

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook