010101

A felhívás célja:

A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. A külhoni szervezetek bevonása hozzájárul a magyar ifjúsági együttműködések fejlődéséhez a határra való tekintet nélkül.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-55 db.

Ki pályázhat?

kizárólag azok a szervezetek, akik:

– a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet is benyújthat támogatási kérelmet, ha telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett régiókban;
főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra szerinti TEÁOR 8899 (Mns egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül) vagy TEÁOR 9499 tevékenység (Mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység), (kivéve egyházi szervezetek);
2014. január 1-jét megelőzően került sor a szervezet bejegyzésére (kivéve egyházi szervezetek);
– rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési önkormányzattól, arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi programhoz;
– a felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredménye nem negatív;
– valamint az alábbi besorolások valamelyikébe tartozik:
– Egyéb szövetség (GFO 517)
– Egyéb egyesület (GFO 529)
– Egyéb alapítvány (GFO 569)
– Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525)
– Bevett egyház (GFO 551)
– Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
– Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
– Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559)

Támogatható tevékenységek:
1/ Projekt előkészítés
2/ Projektmenedzsment
3/ Projekt szakmai megvalósítása
1. Célcsoport toborzása.
2. Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése.
3. Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése.
4. Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése.
5. Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése.
6. A célcsoport számára tréningek, képzések.
7. Tanácsadás, kompetenciafejlesztés.
8. Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása.
9. Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek.
10. Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű eszközök beszerzése.
11. Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése.

Közvetlen célcsoport:
– 15-29 éves fiatalok
Közvetett célcsoport:
– programba bevont fiatalok családjai

A projekt szakmai megvalósításának tevékenységei kapcsán megfogalmazott elvárások:
1. Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása.
2. Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés.
3. Egészségmegőrzés, prevenció.
4. Közéletben való ifjúsági részvétel.
5. Honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés.
6. Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása.
7. A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének érdekében.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje

2016. év március hó 7-től 2018. március hó 7-ig

Értékelési határnapok:
2016. év április hó 8. nap
2017. év január hó 18. nap
2018. év március hó 7. nap

A támogatás mértéke, összege

minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft
Támogatási intenzitás: 100%

Előleg:
az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a lehet

 

Hasznos

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Civil szervezeteknek szóló pályázatokhoz

facebook