01101101

A jelen felhívás célja a mezőgazdasági termelés biztonsága és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodása érdekében a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás, takarékos öntözési technológiák elterjesztése, a klímaváltozásnak ellenálló termelési módszerek és fenntartható területhasználat biztosítása, a felszíni és felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból jó állapotba hozásához és/vagy a jó állapotuk megőrzéséhez szükséges intézkedések támogatása.

Tervezett keretösszeg: 49,5 milliárd Ft.

Mit támogat?

– tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
– geotextíliák elhelyezése,
– tározó terek vízzáró szigetelése,
– tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
– partvédő művek, földművek kialakítása.
– a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
– szűrőmező kialakítása,
– rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.
– meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
– egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
– szükséges átemelők,
– forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.
– vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
– a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
új öntözőgépek telepítése,
új csővezetékek,
jobb hatásfokú szórófejek beépítése,
automatizált öntözőtelepek kialakítása,
az automatizált rendszerhez szükséges meteorológiai állomás beszerzése,
talajszondák telepítése,
szivattyútelepek felújítása,
– korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
– tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
– földmedrű csatornák burkolása.
– vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
– felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
– új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
öntözőgépek,
szivattyúk,
szűrők,
csővezetékek,
szerelvények,
távvezérlő rendszerek,
meteorológiai állomás,
talajszondák,
– korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
– tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.
– meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
– megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása)

Mennyivel támogat:

egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

Intenzitás: 50% (KMR régió: 40%)
Fiatal mezőgazdasági termelő: +10%
Kollektív projekt: +10%

Előleg: Max. 50%

A projekt végrehajtására 24 hónap áll rendelkezésre.

Legalább 2, legfeljebb 4 mérföldkő tervezhető.

Kit támogat:

Azt a mezőgazdasági termelőt, aki:

1./ igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel rendelkezik.

2./ a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;

Kollektív módon is benyújtható a pályázat

TÉSZ / Termelői csoport is pályázhat

Benyújtási határidők:

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 6. napjától 2018. július 6. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2016. november 7.
2017. március 6.
2017. július 6.
2017. november 6.
2018. március 6.
2018. július 6.

Előny a pályázatnál:

– minőségi üzleti terv
– foglalkoztatotti létszám növelése
– mikro-, vagy kisvállalkozás
– ökológiai gazdálkodás folytatása
– környezeti szempontok érvényesítése
– TCS/TÉSZ tagság
– minőségrendszerben való részvétel
– belvíz-érzékeny területek fejlesztése
– vízmegtakarítás elérése
– megújuló energiafelhasználás

 

Hasznos tudnivalók

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÉG NEM ISMERT!!!

Kedvezményezett települések listája

STÉ kalkulátor (NAK honlapja)

STÉ kiszámolásához segítség

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

 

 

 

facebook