01010011

A kiírás célja, hogy a projektek hozzájárulnak a család társadalmi szerepének megerősítéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez, elősegítve a fiatalok családi életre való felkészülését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét, ösztönözve a generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelőzését és támogatják a már krízishelyzetbe került családokat

 

Forrás összege: 6,2 milliárd Ft
Támogatott projektek várható száma: 155-310 db

 

Ki pályázhat?

– az adóhatóságnál regisztráltan a TEÁOR 8560, TEÁOR 8790, TEÁOR 8891, TEÁOR 8899, TEÁOR 9499 valamelyikét végző
– alapítvány, egyesület, szövetség
– nonprofit kft, rt.

Mit támogat:

– projekt előkészítés
– projektmenedzsment
A 7 tevékenységből kötelezően legalább 2 megvalósítandó:

1. A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanácsadás, csoportfoglalkozások, workshopok, tréningek lebonyolítása
2. Gyermekneveléssel, gondozással kapcsolatos tanácsadás, képzések, csoportfoglalkozások lebonyolítása
3. Nők és fiatal lányok helyzetének, társadalmi egyenlőségének javítását, valamint a nők és férfiak közti harmonikus együttműködés előmozdítását szolgáló támogató programok kidolgozása és végrehajtása
4. Kapcsolati erőszak áldozatává és elkövetőjévé válás megelőzését szolgáló programok, egyéni és/vagy csoportos foglalkozások, tanácsadás
5. Család és munka összeegyeztetését segítő tanácsadás, képzések és programok lebonyolítása
6. Családi közösségépítő programok szervezése
7. Sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családokat segítő programok, tanácsadás, csoportfoglalkozások, tréningek lebonyolítása

Mennyivel támogat?

vissza nem térítendő támogatás
– minimum 20 millió Ft, maximum 40 millió Ft
– a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a (önerőre nincs szükség)

Előleg: civil szervezeteknek maximum 50% előleg igényelhető

A kiírás céljai, melyekkel összhangban szükséges a projektet tervezni:

1. A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciáik erősítésével.
2. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetencia-fejlesztés.
3. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
4. A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének, harmonikus együttműködésének elősegítése.
5. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
6. A kapcsolati erőszak áldozatává vagy elkövetőjévé válás megelőzése.
7. Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal.
8. A fenti célokkal összefüggő területeken már működő és bevált mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.

 

Benyújtási határidők:

1. beadási határidő 2016. év 05. hó 15. nap
2. beadási határidő 2017. év 04. hó 14. nap
3. beadási határidő 2018. év 04. hó 04. nap

Helyzetértékelés, szakmai terv készítése kötelező

Hasznos

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Civil szervezeteknek szóló pályázatokhoz

facebook