545435434

 

A felhívás alapvető célja a juh- és kecsketartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén.

Lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is!

 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3,97 Mrd Ft

Mit támogat?

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása.

– állategészségügyhöz,
– takarmányozáshoz,
– állattartáshoz kapcsolódó,
– az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (max. 10 millió Ft)
(pl.: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)

– Termény-, illetve takarmánytárolók kialakítása (max. 50.000.000 Forint nettó)

– Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (istálló-, fejő- és tejház, szociális helyiség, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, termény-, illetve takarmány tárolását szolgáló építmények kialakítása, fürösztő kialakítása)

2. Építéssel nem járó, a juh- és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése.

Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei. (max 5 millió Ft)

A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter) beszerzése. A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése. (A munkagépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 5 000 000 Ft-ot.)

3. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteség csökkentése, világítás korszerűsítése, technológiai berendezések korszerűsítése, fűtési, hűtési rendszerek korszerűsítése, stb.

4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

energiaigény, használati melegvíz, villamos energia igény kielégítésére

5. Önállóan nem támogatható tevékenységek

– Projekt előkészítés:
– szakmai előkészítés,
– közbeszerzés;
– Mérnöki feladatok;
– Projektmenedzsment;
– Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
– A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés:
– üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, (max. 5 millió Ft)
– telepi közlekedő utak kialakítása, közművekhez és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások;
– Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása;
– Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése;
– Ingatlan vásárlása.

6. számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése

7. infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzés: üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei

 

Ki pályázhat?

Mezőgazdasági termelők, akik:
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évben, legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
a NÉBIH által nyilvántartásba vett állattartó telepet működtetnek

 

Mennyivel támogat?

vissza nem térítendő támogatás

– egyéni projekt esetén maximum 50 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 100 millió forint
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. (KMR régióban 40%)

fiatal mezőgazdasági termelő +10 százalékpont
A kollektív projektek +10 százalékpont

Előleg: Maximum 50%

A megvalósításra legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A megvalósítást 5 évig tartó fenntartási kötelezettség követi.

 

Beadási határidők

– 2016. július 19.
– 2016. október 19.
– 2017. január 19.
– 2017. április 19.
– 2017. július 19.
– 2017. október 19.
– 2018. január 19.
– 2018. május 21.

 

Előnyt jelentenek:

– ökológiai gazdálkodás folytatása
– minőségrendszerben való részvétel
– kedvezményezett mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás
– projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői értékesítő szervezeti tagság
– energiahatékonyság javulás
– megújuló energiaforrást hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése
– Környezeti szempontok érvényesítése
– munkahelyteremtés
– A fejlesztés megvalósításának helye Komplex programmal fejlesztendő járások, vagy Fejlesztendő járások, vagy Kedvezményezett járások, vagy komplex térségfejlesztési nemzeti program által érintett területen valósul meg.

 

Érdekli a pályázat? Töltse ki az alábbi űrlapot és felvesszük Önnel a kapcsolatot!

 

Hasznos

Kedvezményezett települések listája

STÉ kalkulátor (NAK honlapja)

Építési normagyűjtemény

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretne érdeklődni pályázatírási szolgáltatásainkról, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook