sdsdsdsdsdsdsd

 

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz.

 
A támogatott projektek várható száma: 500 db.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 40 Mrd Ft

Mennyi támogatás igényelhető?

vissza nem térítendő támogatás
maximum 200 millió Ft.

Támogatás mértéke: 50% (KMR: 40%)

Előleg: max. 50%

Mit támogat?

Önállóan támogatható tevékenységek:

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.
2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.
3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

– Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek (pl. csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, üvegpalackozással, környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése)

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

– Telepi infrastruktúra fejlesztése
– Ingatlan vásárlása
– Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
– Bortároló tartálykapacitás bővítése
– Fahordó vásárlása

Erőgép, teherautó, egyéb szállítóeszköz beszerzése, valamint a gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása nem támogatható.

A projekt fizikai befejezésére 24 hónap áll rendelkezésre.
Fenntartási kötelezettség: a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig

Ki pályázhat?

1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
b. a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
c. a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

2. Termelői csoport és termelői szervezet, amennyiben:

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell származnia.

3. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
b. a támogatott tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
c. a támogatással érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Benyújtási határidők

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 11. napjáig van lehetőség.

Értékelési szakaszok:
– 2016. november 11.
– 2017. február 10.
– 2017. május 12.
– 2017. augusztus 11.
– 2017. november 10.
– 2018. február 9.
– 2018. május 11.
– 2018. szeptember 11.

Előnyök:

– minőségrendszerben való részvétel
– A projekt kapcsolódik egyéb támogatott fejlesztési projektekhez
– projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői értékesítő szervezeti tagság
– energiahatékonyság javulás
– megújuló energiaforrást hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése
– Környezeti szempontok érvényesítése
– munkahelyteremtés
– A fejlesztés megvalósításának helye Komplex programmal fejlesztendő járások, vagy Fejlesztendő járások, vagy Kedvezményezett járások, vagy komplex térségfejlesztési nemzeti program által érintett területen valósul meg.
– a projekt világörökségi területen valósul meg

Hasznos tudnivalók

Kedvezményezett települések listája

Annex I. termékek
Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

 

facebook