trainee3434

 

 

A program elsődleges célja a fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

 

 

Mit támogat?

Kötelező tevékenységek (valamennyi együttesen):

– Gyakornokok foglalkoztatása
– Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység (lehet maga a vállalkozó, vagy alkalmazottja)
– Adminisztrációs tevékenység
– Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Választható tevékenységek:

megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása
– a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése
– a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás
– Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása

Foglalkoztatandó Célcsoport:

25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
– iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést,
– a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
– a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően
– az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált

támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.

Mennyivel támogat?

vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.

támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a

Követelmények:
– A gyakornok havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, 2016. évben a bruttó 129.000 forintot, de az elszámolt havi munkabér nem haladhatja meg a legfeljebb bruttó 200.000 forintot.
– A vállalati gyakornoki kapcsolattartó esetében támogatás mértéke kapcsolattartónként maximum havi bruttó 75.000 Ft
– Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (gyakornok munkakörének betöltéséhez szükséges munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, 100 000 Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz) gyakornokonként legfeljebb 300 000 forint erejéig
Beruházáshoz kapcsolódó költségek: A beruházás mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át.
Infrastrukturális és ingatlan beruházás: A beruházás mértéke nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 25%-át.
Megváltozott munkaképességű munkavállaló segítőjének foglalkoztatása: a segítés ideje alatt, teljes munkaidőre számítva legfeljebb a mindenkori bruttó garantált bérminimum kétszeresének erejéig, azaz 2016. évben havi bruttó 258 000 forint erejéig

Ki pályázhat?

Vállalkozások, amelyek
– rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel
– amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek

Kérelmek beadása:
2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2019. november 30-ig.

Hasznos tudnivalók

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Vállalkozásfejlesztési Pályázatokhoz

facebook