urbandev-industrial-warehouse-the-registry-real-estateA felhívás célja:
Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.
Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem térítendő támogatás valamint kölcsön.

Keretösszeg:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 112,5 milliárd Ft.
– amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 37,5 milliárd Ft,
kölcsön összege: 75 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2500-5000 db.

Mit támogat:

Önállóan támogatható:
a.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése

Önállóan nem támogatható:
b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása
c.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése
d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható:
e.) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek:
KLIKK

Területi Elvárások, megkötések:
szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak
– szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. + 3 év fenntartási kötelezettség.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

Biztosítékok:

– A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:
– ingatlan jelzálog,
– ingó jelzálog,
– fizetési számla követelésen alapított óvadék,
– tulajdonos készfizető kezessége,
– egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.
A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni. A beruházás tárgya a futamidő végéig nem idegeníthető el.

Ki pályázhat:

mikro-, kis-, és középvállalkozások:
– amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
– amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
– amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
– amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, stb.

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től 2019. január 31-ig lehetséges.

Előnyök az értékelés során:

– a beruházás olyan kapacitásbővítést eredményez, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot
– a támogatást igénylő jelentős növekedési vagy export potenciállal rendelkezik a további bővüléshez
– termelési értékláncban előrelépő vállalkozás
– akkreditált klaszter tagság
– a támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: fiatal vagy női vállalkozó
– a fejlesztés szabad vállalkozási zóna területén valósul meg
– a fejlesztés Irinyi Tervben kiemelt fejlesztendő ágazatban valósul meg
– IPAR 4.0 megoldások alkalmazása
– minél kisebb vállalati méret (kategóriában)
– minél hosszabb működési időszak

Kölcsön bírálata:
– az MFB Zrt. által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében

Támogatás formája:

pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás

A Felhívás keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású, éven túli kölcsönnek minősül.
A kölcsön devizaneme HUF
Kamat mértéke: 2%

Támogatás mértéke:
– a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
b) Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.
c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.
e) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Vállalkozásfejlesztési Pályázatokhoz

facebook

facebook