01A KIÍRÁS FELFÜGGESZTVE, JELENLEG NEM BEADHATÓK A KÉRELMEK!

 

A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. A felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak megfelelő trágyatárolóikat.
A pályázat keretében lehetőség nyílik többek között a trágyatárolást, kezelést szolgáló épület, építmény építésére, valamint a trágyatárolást, kezelést szolgáló berendezés, gép vásárlására, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését, stb.

A. Jogosultak köre:

Az a mezőgazdasági termelő pályázhat, aki:

1./ igazolja, hogy a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel rendelkezik.
2./ a pályázat benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
3./ a NÉBIH által nyilvántartásba vett olyan állattartó telepet működtet, ahol a projektet megvalósítja;
4./ aki, vagy amely legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi a nyilvántartásba vételét az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben;

Kollektív beruházás:

– Pályázhat továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, valamint a szociális szövetkezet is. Amennyiben nem felel meg a fent meghatározott jogosultsági feltételeknek, csak abban az esetben jogosult támogatási kérelem benyújtására, ha minden egyes tagja külön-külön megfelel az 1./ és 2./ pontokban foglalt jogosultsági feltételeknek;
Konzorciumi formában is van lehetőség pályázat benyújtására, A konzorcium minden egyes tagjának külön-külön meg kell felelni a jogosultsági feltételeknek.

B. Finanszírozási kérdések

A támogatás vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
egyéni beruházás esetén maximum 50 millió Ft,
kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke
– közép-magyarországi régióban 40%-a,
– a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.
A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal (+10%) megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
A fiatal gazdák által kollektív módon végrehajtott projektek összesen 20 százalékponttal (+20%) megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg igénylésére van lehetőség maximum 50% mértékben.

Elszámolható költségek:
– A trágyatárolást, kezelést szolgáló épület, építmény építése, valamint a trágyatárolást, kezelést szolgáló berendezés, gép vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiák beszerzését; Ehhez kapcsolódó szükséges ingatlan értéke elszámolható.
– Általános költségek, mint az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek.
– Számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
– Infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszköz beszerzése, üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépei, eszközei, közművek és a munkakörülményekhez kapcsolódó beruházások.

C. A pályázat benyújtására nyitva álló idő

A támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra, a következő támogatási kérelem benyújtási időszakok szerint ütemezve:

– 2016. január 11. – 2016. február 12.
– 2016. május 9. – 2016. június 10.
– 2016. szeptember 12. – 2016. október 12.
– 2017. január 9. – 2017. február 10.
– 2017. május 8. – 2017. június 9.
– 2017. szeptember 11. – 2017. október 11.

 

D. Elbírálás

Támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak.

A pályázat tartalmi értékelése pontszámítás alapján történik.

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 108 pont adható. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot. A 40 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését.

5 évre szóló fenntartási kötelezettséget ír elő a kiírás!

Többletpont gyűjthető:

– A támogatást igénylő legalább egy éve ökológiai gazdálkodást folytat.
– A kedvezményezett minőségrendszerben vesz részt
– A támogatást igénylő a beruházáshoz kapcsolódó gazdálkodói tevékenységét nitrát érzékeny területen folytatja
– A beruházáshoz kapcsolódó termelői csoport, vagy termelői szervezeti tagsági jogviszony megléte
– A támogatást igénylő mikrovállalkozás vagy kisvállalkozás
– A beruházással érintett gazdaságban keletkező trágya felhasználása, hasznosítása a mezőgazdasági kihelyezés előtt kezelésre kerül
– Tárolók fedése a káros ammónia kibocsátás csökkentése érdekében sátortetővel vagy fóliával
– A foglalkoztatottak számának bővítése
– A fejlesztés megvalósításának helye Komplex programmal fejlesztendő járások, vagy Fejlesztendő járások, vagy Kedvezményezett járások, vagy komplex térségfejlesztési nemzeti program által érintett területen valósul meg.

E. Hasznos tudnivalók

Kedvezményezett települések listája

STÉ kalkulátor (NAK honlapja)

 

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó a lehető legtöbb pontot el tudja érni, ezáltal jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook