15818243_l

A Felhívás célja:
Magyarországon a történelmi borvidékek rendszere több évszázados hagyománnyal rendelkezik. A borvidékek részei a kultúrtájnak, amelyek fejlesztése és megőrzése is kiemelt fontosságú. A borvidékeken koncentrálódik a szőlő műveléséhez, a borkészítéshez szükséges szakértelem és infrastruktúra. A borvidékhez tartozás a bor értékesítésekor is megjelenő minőségi jelző, amely a gazdálkodók jövedelembiztonságát növeli, ezért a Felhívás kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló telepítésekhez nyújt támogatást.

Mit támogat:

Önállóan:
1. Új borszőlőültetvény telepítése (min. 0,25 ha) – új telepítési engedély szükséges!

Nem önállóan:
1. Új telepítésű borszőlőültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása (tározótér)
2. A kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
3. Új telepítésű borszőlőültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése

A projektterv megvalósítási területe borvidékbe sorolt település.

Ki pályázhat:

Mezőgazdasági termelő
– megelőző teljes lezárt üzleti évben mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Mennyivel támogat:

– vissza nem térítendő támogatás
– egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

Intenzitás: 50% (KMR régió: 40%)
+ 10% kollektív projekt esetén
+ 10% fiatal mezőgazdasági termelő projektje esetén

Előleg: max. 50% (a megfelelő biztosíték adása mellett)

Beadási határidők:

– 2018. február 15. napjától 2020. augusztus 31. napjáig

Határnapok:
2018. év március hó 16. nap
2018. év június hó 15. nap
2018. év szeptember hó 14. nap
2018. év december hó 14. nap
2019. év március hó 15. nap
2019. év június hó 14. nap
2019. év szeptember hó 16. nap
2019. év december hó 16. nap
2020. év március hó 16. nap
2020. év június hó 15. nap
2020. év augusztus hó 31. nap

Előnyt jelentő szempontok:

– ökológiai gazdálkodás
– TCS tagság
– mikro-, illetve kisvállalkozói méret
– zöldhulladék, venyigeapríték felhasználására vonatkozó technológia alkalmazása
– foglalkoztatotti létszám növelése
– Térségi szempontok érvényesítése (elmaradott járásban megvalósuló beruházás)

Hasznos tudnivalók

Kedvezményezett települések listája

STÉ kalkulátor (NAK honlapja)

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook