fiatal gazdaA kiírás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági termelő tevékenység hosszú távú megtartása.

 

 

A. Jogosultak köre:

Természetes személy:

– Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet 12 hónapnál nem régebben folytató egyéni vállalkozó, aki 18-40 év közötti,
mezőgazdasági szakismerettel rendelkező
– a pályázat benyújtásakor igazolhatóan minimum 6.000, maximum 25.000 STÉ üzemméreti potenciállal rendelkező
– természetes személy

Jogi személy:

– Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet 12 hónapnál nem régebben folytat,
– A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12 hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet,
– A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legalább 18, legfeljebb 40 éves, valamint államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik,
– A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább 6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési potenciállal rendelkezik.

 

B. Finanszírozási kérdések

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, 40.000 Euro összegben (kb. 12,5 millió Forint)

Két részletben igényelhető:
– 75% előre
– 25 % az első rész igénylése utáni 3. évtől, az üzleti tervnek megfelelő teljesítés után

C. Kötelezően teljesítendő vállalások a támogatáshoz

– legkésőbb a vállalkozói regisztrációt követő évben egyéni vállalkozóként első adóbevallás benyújtása
– az adóbevallás benyújtása után legkésőbb 18 hónapon belül aktív mezőgazdasági termelővé válás
– támogatási döntés után legkésőbb 9 hónapon belül az üzleti terv végrehajtásának megkezdése
– a legalább 6000 STÉ üzemméret fenntartása a működtetési időszak végéig
– legkésőbb a 3. naptári év elejére: főállású egyéni vállalkozóvá válás
– legkésőbb a 4. naptári év végére az üzleti tervben vállaltak végrehajtása
– kötelező képzés legkésőbb a második támogatási részlet igényléséig
– a támogatás 4. lezárt gazdálkodási évében minimum az előző évi bérminimum mértékét elérő jövedelem elérése mezőgazdasági tevékenységből

Előnyt jelentő tényezők:

– üzleti és pénzügyi terv minősége
– szakmai képzettség szintje
– igazolható szakmai gyakorlat
– magasabb hozzáadott értékű gazdálkodás (kertészet, állattenyésztés)
– környezeti- és klíma-alkalmazkodás (komposztálótér, vagy megújuló energia kiépítése, vagy EURO4 környezetvédelmi besorolású gép vásárlása)
– minőségi rendszerben való részvétel vállalása
– ökológiai gazdálkodás vállalása
– munkavállaló foglalkoztatása teljes, vagy részmunkaidőben a 2. év elejétől
– megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása
– kereskedelmi partnerekkel kötött megállapodások
– termelői együttműködésben való részvétel (pl.: TÉSZ, TCS, egyéb mg termék értékesítéséhez kapcsolódó integráció)
– üzemméret növelésének a vállalása (100, vagy 150%-al)
– gazdaságának földrajzi elhelyezkedése
– főállás vállalása a 2. év elejétől
– szaktanácsadó igénybe vétele
– választható képzésen való részvétel
– árbevétel növekedés
– kifizetett jövedelem mértékének növelése a fenntartási időszakban

 

Támogatási kérelmek beadásának időszaka:

A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 16. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.

Értékelési szakaszok:
– 2017. március 31.
– 2017. május 2.
– 2017. június 1.
– 2017. augusztus 31.
– 2017. november 30.
– 2018. február 28.
– 2018. május 31.
– 2018. augusztus 31.
– 2018. november 30.
– 2019. február 28.

Kérjük töltse ki Alkalmassági tesztünket, nézze meg, hogy Ön előre láthatólag nyújthat-e be pályázatot 2016-ban:

FIATAL GAZDA TESZT:

>>>FIATAL GAZDA PÁLYÁZAT KÉRDŐÍV<<<

 

D. Hasznos tudnivalók

STÉ kalkulátor (NAK honlapja)

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó a lehető legtöbb pontot el tudja érni, ezáltal jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Szolgáltatásunk kiterjed a pályázat előkészítésén és megírásán túl a szükséges üzemméret létrehozására irányuló tanácsadásra, valamint a ráépülő lehetőségek figyelembe vételével a hosszú távú terveknek, lehetőségeknek megfelelő tervezésben való közreműködésre.

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook