231231231221123

A művelet célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak és erőforrás-hatékonyságának biztosítása által. A tárolók műszaki színvonalának biztosítása, illetve a betárolt termények hosszú távú tárolását elősegítő technológiák fejlesztése.

 
A tervezett keretösszeg: 19,68 Mrd Ft.

Mit támogat?

1. célterület

Terményszárító létesítése, maximum 12 t/h teljesítménnyel 10 %-os vízelvonást figyelembe véve. (például: mobil és folyamatos üzemű szárítóberendezések, vetőmagszárítók, egyéb eszközök és berendezések). (Max. 10 millió nettó)

– Maximum 5000 tonna termény (maximum 6250 m3) tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás létesítése.
Új terménytároló kialakítása csak abban az esetben támogatható, amennyiben az a támogatást igénylő még egyáltalán nem rendelkezik terménytárolóval.

Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók (60 t/h névleges kapacitásig)

2. célterület

Kisméretű terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása. (Max. 10 millió nettó)

– Hőtechnikai adottságok javítása, hőveszteségek csökkentése. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése. Világítási rendszerek korszerűsítése.
– Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése

– Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból.
(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

Továbbá önállóan NEM támogatható tevékenységek:

– általános költségek (max. 5%)
– telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzés (max 15%),
– üzemen belüli anyagmozgatás és a vagyonvédelem gépei, eszközei (max. 5 millió nettó)

Egyebek (összesen max 20 millió forint):

– a szárító vagy tároló létesítmény üzemeltetéséhez nem kapcsolódó épített vagy mobil eszköz létesítése (pl. egyedi mérőeszköz) vagy felújítása,
– anyagmozgató gépek (például: serleges felhordók, szállítószalagok, rédlerek, szállítócsigák, surrantócsövek, beépített fogadógaratok, mechanikus üzemű
raktári felszedő- és rakodógépek, pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek) létesítése vagy felújítása (60 t/h névleges kapacitásig),
– porleválasztás gépei (például: gravitációs porleválasztók, centrifugális porleválasztók, garatelszívó berendezések (a technológiához illesztve) beszerzése és felújítása,
– a tárolási technológia kiegészítő berendezéseinek (például: ventilátorok, mobil ventilátorok, hűtők, szellőztető-padozatok, légcsatornák, légtechnikai berendezések, kitároló csigák, keverő berendezések, szóró-terítő berendezések) létesítése, vagy felújítása,
– terményszárítónként, terménytisztítónként egy tranzittároló létesítése (max. 70 m3 vagy felújítása,
– telephelyenként egy előtároló létesítése (max. 140 m2), vagy felújítása,
– fogadógarat létesítése, felújítása, előtároló szín létesítése, vagy mobil garat beszerzése,
– termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek beszerzése (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők),
– silók mérlegrendszerének létesítése vagy felújítása,
– telephelyenként egy kezelőhelyiség, épület létesítése (max. 50 m2) telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy ezek felújítása,
– terménytárolókba beépített terményhőmérők létesítése vagy felújítása.

– egyéb telepen belüli létesítmények, épületek energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

FONTOS! amennyiben a támogatást igénylő rendelkezik terménytárolóval, abban az esetben új tároló kialakítása nem, csak a meglévő korszerűsítése támogatható

Mérföldkövek: A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Önerő:
Ha a támogatást igénylő természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.

 

Mennyivel támogat?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 300 millió forint.

Intenzitás: 50% (KMR: 40%)

fiatal gazda +10%
kollektív beruházás +10%

Előleg: maximum 50%

 

Ki pályázhat?

Az a mezőgazdasági termelő, aki:
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évben, mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ, de legfeljebb 350 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik.
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Kollektív módon is pályázható

 

Beadási határidő

a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 5. naptól 2018. augusztus 6. napjáig van lehetőség.
Értékelési szakaszok:
2016. október 5.
– 2017. január 5.
– 2017. április 5.
– 2017. július 5.
– 2017. október 5.
– 2018. január 4.
– 2018. április 5.
– 2018. augusztus 6.

Előny a pályázatnál:
– ökológiai gazdálkodás folytatása, vagy az áttérésre történő kötelezettségvállalás
– mikro- vagy kisvállalkozás
– TÉSZ vagy TCS tagsági jogviszony
– energiahatékonyság-javulás mértéke (15%-30%+) (ilyen jellegű fejlesztés esetén)
– megújuló energiaforrás kiépítése vagy fejlesztése
– környezeti szempontok érvényesítése
– munkahelyteremtés
– komplex programmal fejlesztendő, fejlesztendő, vagy kedvezményezett járásban való projekt megvalósítás

D. Hasznos tudnivalók

Kedvezményezett települések listája

STÉ kalkulátor (NAK honlapja)

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook