003

A KIÍRÁS JELENLEG FELFÜGGESZTÉS ALATT!

VÁRHATÓ ÚJRANYITÁS: 2016. TAVASZ

 

A kiírás célja a KKV-k versenyképességének javítása. A kiíró a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 5 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 25 millió Ft összegű előleget biztosít. A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fejleszteni kívánó KKV-k munkahelyeinek megtartásához, a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet, a projekt fizikai befejezését követő két évben növelik nettó árbevételüket, személyi jellegű ráfordításukat és fenntartják foglalkoztatottaik létszámát.

A. Jogosultak köre

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások;
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt , teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény.

2. jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
c) szövetkezetek.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 08-től 2017. július 10-ig lehetséges.

B. Finanszírozási kérdések

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150 000 000 Ft lehet.

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft.
Az egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10 000 000 Ft lehet.

A támogatás maximális mértéke:
az összes elszámolható költség 50%-a,
– az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban maximum 50%;
– a Közép-Dunántúl régióban a mikro-és kisvállalkozások esetében maximum 50%, középvállalkozások esetében maximum 45%;
– a Nyugat-Dunántúl régióban mikro-és kisvállalkozások esetében maximum 45%, középvállalkozások esetében maximum 35%.

Ha a feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó, és a Felhívás vonatkozó szakmai mellékletében szereplő szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55 000 000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a ítélhető meg

Előleg
legalább 20 000 000 Ft támogatási összeg megítélése esetén előleg igényelhető. Az előleg mértéke és összege nem haladhatja meg a támogatás 50%-át, illetve a 25 000 000 Ft-ot

C. Projekttel kapcsolatos elvárások

Támogatható tevékenységek:
a) Új eszköz beszerzése – KÖTELEZŐ (MINIMUM A PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGÉNEK 50%-A!!!)

b) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem

c) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem

d) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem

e) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés – önállóan nem támogatható projektelem

f) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

g) A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem

h) A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem

i) Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem

D. Hasznos tudnivalók

Felhívás

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Vállalkozásfejlesztési Pályázatokhoz

facebook