1910g_762x458

A felhívás célja:
Az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése, valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, technológiát is.
Keretösszeg: 8 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 240 db.

Mit támogat:

I. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése
II. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése
III. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés

Traktorok beszerzésére vonatkozó megkötések:

a) 100 kW teljesítményig, ha
aa) a támogatást igénylő – a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján – legalább 50 ha, de kevesebb, mint 200 ha erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy
ab) a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 1500 m3, de kevesebb, mint 4000 m3 számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 50 ha, de kevesebb, mint 200 ha erdőterületen végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet, vagy

b) 140 kW teljesítményig akkor támogatható, ha
ba) a támogatást igénylő – a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján – legalább 200 ha, de kevesebb, mint 500 ha erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy
bb) a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 4000 m3 , de kevesebb, mint 8000 m3 számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 200 ha, de kevesebb, mint 500 ha erdőterületen végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet.

c) kW teljesítménykorlát nélkül akkor támogatható, ha
ca) a támogatást igénylő – a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján – legalább 500 ha, vagy annál nagyobb erdőterületen nyilvántartott magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó, vagy
cb) a támogatást igénylő erdőgazdálkodási szolgáltatóként a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 8000 m3 vagy annál több számlával igazolt fakitermelési munkát végzett, vagy a támogatási kérelem beadásának évét megelőző 2 év átlagában legalább 500 ha-on végzett erdőgazdálkodási (erdőművelési, erdőhasználati) tevékenységet.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

Fenntartási kötelezettség: 5 év

 

Mennyivel támogat?

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: támogatást igénylőnként maximum 100 millió Ft.

Intenzitás: 50% (KMR:40%)

Ki pályázhat?

Erdőgazdálkodásban alkalmazott gépek, eszközök beszerzése esetében:
a)
– nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEÁOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és
– amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy
b)
– vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéb mikrovállalkozások vagy kisvállalkozások, (továbbiakban: erdészeti szolgáltató vállalkozások),
– amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 év mindegyikében évente legalább 50 ha, vagy annál nagyobb területre vonatkozó, számlával igazolt erdészeti szolgáltatási munkát végeztek, és
– amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki.

Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a)
– nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók
– a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és
– amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
– amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy
b)
– vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,
– amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki; és
– amelyek igazolni tudják, hogy a támogatási kérelem beadását megelőző évben legalább 2,5 millió Ft értékben lombos fából és /vagy fenyőből készült faipari terméket értékesítettek; és
– a fűrészárugyártásból (TEAOR 16.1) származó éves nettó árbevétele nem haladja meg az évi 250 millió Ft-ot.

Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a)
– nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók
– amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 év mindegyikében az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább az 50%-át ez teszi ki, és
– amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három év mindegyikében január 1-jén legalább 50 ha erdőterületen gazdálkodtak, és
– amelyek a támogatási kérelem benyújtásának évében (a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló, a felhívás 4.3. pontjában meghatározott szakaszok utolsó napján) legalább 50 hektár jogerős erdőtervvel rendelkező erdőterületen gazdálkodnak; vagy
b)
– vidéki térségben székhellyel vagy telephellyel rendelkező erdészeti szolgáltató vállalkozások,
– amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 2 évben az erdőgazdálkodásból (TEAOR 2), és/vagy fűrészáru gyártásból (TEÁOR 16.1) származó nettó árbevétele elérte legalább a 2,5 millió Ft-ot és az összes éves nettó árbevételének legalább 50%-át ez teszi ki, és
– amelyek rendelkeznek legalább 50 ha erdőterületre vonatkozóan erdei gomba, gyógynövény, vadgyümölcs gyűjtésének jogát biztosító az erdőterületek jogosult erdőgazdálkodójával kötött szerződéssel.

Benyújtási határidők:

2017.június 1. – 2017. december 4. között, az alábbi szakaszok szerint:

– 2017. július 3.
– 2017. augusztus 3.
– 2017.szeptember 4.
– 2017. december 4.

Előnyt jelentő szempontok:

Gépbeszerzés:
– Környezetkímélő gazdálkodási módot szolgáló gép, vagy technológia (EURO6; EURO5; EURO4)
– Kézi vagy állati erővel működtetett gép
– A támogatási kérelemben szereplő gép, eszköz várható kihasználtsága
– Foglalkoztatotti létszámnövelés
Fatermékek felkészítését szolgáló gépek, valamint erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés esetében:
– Magasabb hozzáadott érték
– Kedvezményezett járásokban történő fejlesztések
– A támogatási kérelemben szereplő gép/ eszköz várható kihasználtsága
– Megelőző évi árbevétel
– A foglalkoztatotti létszám növelése

 

Hasznos tudnivalók

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó a lehető legtöbb pontot el tudja érni, ezáltal jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Szolgáltatásunk kiterjed a pályázat előkészítésén és megírásán túl a szükséges üzemméret létrehozására irányuló tanácsadásra, valamint a ráépülő lehetőségek figyelembe vételével a hosszú távú terveknek, lehetőségeknek megfelelő tervezésben való közreműködésre.

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook