social-economy

 

A felhívás célja:
Cél a már működő civil és nonprofit szervezetek, már működő társadalmi vállalkozások dinamizálása és stabilizálása, jelen támogatás és a hozzá kapcsolódó GINOP-8.8.1 konstrukció keretében elérhető foglalkoztatási hitel felhasználásával, – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.

Keretösszeg: 15 Mrd Ft

Mit támogat:

Kötelező tevékenységek:
a) Célcsoporttag – új munkavállaló foglalkoztatása
b) Piacra jutás támogatása:
– piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel),
– piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a termékek népszerűsítése,
– marketingeszközök elkészítése, beszerzése,
– szakmai megvalósító foglalkoztatása munkaviszony keretében.
c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 25 millió Ft-ot meghaladó támogatási igény esetében (projektmenedzser, pénzügyi vezető alkalmazása)

Választható tevékenységek:
a) Előkészítő tevékenységek (piackutatás, szükségletfelmérés, közbeszerzés, engedélyeztetés, stb.)
b) Termék/szolgáltatásbővítés, fejlesztés
eszközbeszerzés: társadalmi vállalkozási modell bevezetéséhez illetve kialakításához, társadalmi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, termék/szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz
információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, webshop, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatása (hardver, munkaállomás kialakítása, szoftver)
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (építés, felújítás)
d) Szakmai működés fejlesztése
e) Tréningek, fejlesztő tevékenységek
f) Képzés
g) Szemléletformálást segítő helyi akciók
h) Megváltozott munkaképességű munkavállaló felvétele
i) Honlapfejlesztés

Ki pályázhat:

a) A kiírásra kizárólag olyan szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a feltételek mindegyikének megfelelnek:
Minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 3 hónapon belül benyújtják,
– rendelkeznek minimum egy lezárt, teljes üzleti évvel,
– amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások,
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
– A szabad vállalkozási zónákban és a komplex programmal fejlesztendő járásban megvalósuló projekt esetén NEM SZÜKSÉGES TELJES LEZÁRT ÜZLETI ÉVVEL RENDELKEZNI(!!!).

Jogi forma szerint:
– 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság,
– 573 – Nonprofit részvénytársaság,
– 575 – Nonprofit közkereseti társaság,
– 576 – Nonprofit betéti társaság
– 121 – Szociális szövetkezetek,
– 569 – Egyéb alapítvány,
– 529 – Egyéb egyesületek,

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. szeptember 25. – 2018. szeptember 3. között lehetséges.

Mennyivel támogat:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 250 000 000 Ft.

új munkavállalóként 7,5 millió forint/fő (mely Szabad vállalkozási zónában, illetve Komplex programmal fejlesztendő járásban foglalkoztatott személyek esetén 8,5 millió Ft/fő)

Támogatás mértéke:
– Főszabály szerint 100%, de vannak kivételek:
Regionális beruházási támogatás esetén:
– Mikro- és kisvállalkozás: (Észak-Mo., Észak-Alföld, Dél-Alföld: 70%; Közép     Dunántúl: 55%; Nyugat Dunántúl: 45%)
– Középvállalkozás: (Észak-Mo., Észak-Alföld, Dél-Alföld: 60%; Közép     Dunántúl: 45%; Nyugat Dunántúl: 35%)
Hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás: 50%
Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott támogatás: 75%
– A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez nyújtott támogatás: 100%
Képzési támogatás: (Mikro-, kisvállalkozás: 70%; Középvállalkozás: 60%; megváltozott munkaképességű, vagy hátrányos helyzetű személy: 70%)

Előleg: 50% igényelhető

Fogalmak, kötelezettségek:

Célcsoporttag:
– Célcsoporttagnak számít jelen Felhívás keretében a támogatást igénylő támogatási kérelemének benyújtását követően újonnan felvett 16-64 éves munkavállalója, aki a felvételt megelőzően nyilvántartott álláskereső beleértve a sui generis jogviszonyt is vagy álláskeresési jogviszonya a közfoglalkoztatás miatt szünetel és a felvételt követően a projekt céljainak végrehajtásában alapvetően, meghatározóan, folyamatosan részt vesz.

FONTOS!
– Új munkavállaló foglalkoztatása kötelező tevékenység, az igényelhető támogatás tervezése pedig a munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tagok száma alapján történik. Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az újonnan teremtett munkahelyeken 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott célcsoport tagonként a maximum 7.500.000 forintot (részmunkaidő esetén arányosított összeget) a teljes projekthosszra.
– A szabad vállalkozási zónákban és a komplex programmal fejlesztendő járásokban megvalósuló foglalkozatás esetén a fenti összeg elérheti a 8.500.000 forintot. A fenti módszerrel számolt összeg szolgál minden elszámolható költség fedezetéül.

– 2 főtől az újonnan foglalkoztatott munkavállalók 50%-ának hátrányos helyzetű álláskereső és/vagy megváltozott munkaképességű személyi körből kell kikerülnie.

Hátrányos helyzetű személy:
Az az álláskereső, aki a megelőző 6 hónapban folyamatosan nyilvántartott vagy nyilvántartása közfoglalkoztatás miatt szünetel, vagy
– alacsony iskolai végzettségű, vagy
– nem töltötte be a 25. életévét, vagy
– betöltötte az 50. életévét, vagy
– a gyermekgondozást, családtag ápolását követően a munkaerőpiacra jelen projekt keretében tér vissza.

Támogatott időszak:
– A célcsoport tagok foglalkoztatásának minimális támogatási ideje 6 hónap maximális támogatási ideje 18 hónap.

Továbbfoglalkoztatási kötelezettség:
A támogatást igénylőnek vállalnia kell a bértámogatási időszakkal megegyező idejű továbbfoglalkoztatási kötelezettséget,
hátrányos helyzetű munkavállaló esetén pedig a bértámogatási időszak legalább felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.

Projektmenedzsment:
– munkaviszony
– megbízási jogviszony
– vállalkozói jogviszony

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legalább 12, legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2022. március 31-ig.

KMR régió projektjei nem támogathatóak!

Fenntartási kötelezettség:
– A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig,
– KKV-k esetében 3 évig

Előnyt jelentő szempontok:

– Működés időtartama
– Bevételek alakulása
– Értékesítési árbevétel
– Foglalkoztatotti létszám alakulása
– A projekt keretében teremtett új munkahelyek száma
– A foglalkoztatni tervezett hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkaképességű új munkavállalók számának aránya az új munkavállalókon belül
– A projekt szabad vállalkozási zóna területén vagy komplex programmal fejlesztendő járások területén, vagy fejlesztendő járásban valósul meg

Hasznos tudnivalók

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

 

facebook