005A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. A Felhívás a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára.
A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:

– prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása (továbbiakban: prototípusfejlesztés),
– a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).
A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A Felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek

– technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;
– jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak;
– üzletileg hasznosíthatóak;
– valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák.

A. Jogosultak köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek
– Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok fióktelepei, amennyiben nem tartoznak az EVA hatálya alá.
– Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 11-től 2017. december 14-ig lehetséges.

B. Finanszírozási kérdések

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége Jelen Felhívás keretében nem releváns.

A támogatás mértéke, összege
a) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 130 millió forint.
b) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel a támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 50 millió forint.

C. A projekttel kapcsolatos elvárások

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében
(minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a)
a) Kísérleti fejlesztés:
Jelen Felhívás keretében kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

a) Projekt előkészítési tevékenység
b) Projektmenedzsment tevékenység
c) Iparjogvédelmi tevékenység
d) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység
e) Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

Regionális beruházás keretében

a) Eszközbeszerzés
b) Immateriális javak beszerzése

A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás keretében

a) Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység

D. Hasznos tudnivalók

Felhívás

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Vállalkozásfejlesztési Pályázatokhoz

facebook