006FELFÜGGESZTVE 2016. JANUÁR 12-TŐL BIZONYTALAN IDEIG!

 

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

 

 

A. Jogosultak köre

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt , teljes üzleti évvel,
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

2. jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá

Kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A konzorciumban tagjai a fenti feltételnek megfelelő gazdasági társaságok lehetnek. A tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 3 lehet.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 2-től 2017. november 2-ig lehetséges.

B. Finanszírozási kérdések

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége jelen Felhívás keretében nem releváns.

A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 1000 millió forint.
b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.
c) Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.

C. Projekttel kapcsolatos elvárások

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:
a) Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
b) Kísérleti fejlesztés
c) Immateriális javak beszerzése
d) A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek

Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében
a) Eszközbeszerzés
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
c) Immateriális javak beszerzése
d) A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek

D. Hasznos tudnivalók

Felhívás

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretné velünk elkészíttetni pályázati anyagát, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Vállalkozásfejlesztési Pályázatokhoz

facebook