23123122121212121

 

A támogatás célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 50 Mrd. Ft.

A legkisebb támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár.

Mit támogat?

1.
a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy
b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez.

2. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:
a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.

3. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:

3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez:
a) kerítés,
b) villanypásztor,
c) padka,
d) erdőszegély kialakítása,
e) mikorrhizált csemete telepítése.

3.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez:
a) kerítés,
b) villanypásztor.

/A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe./

Kit támogat?

1./ Az erdőtelepítés támogatás igénybevételére:
– a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a tervezett erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által, a 153 /2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009 évi XXXVII. Törvény végrehajtásáról szóló rendelet (továbbiakban Vhr.) alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló erdőtelepítési engedéllyel.

2./ Az ipari célú faültetvény telepítés támogatás igénybevételére:
– a támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor a tervezett ültetvény elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság általa Vhr. alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló fásítás telepítési tervére vonatkozó telepítési engedéllyel.

Mennyivel támogat?

– vissza nem térítendő támogatás

támogat

Erdőtelepítés esetén a 10 fok feletti lejtésű területek esetében 10%-kal emelt elsőkiviteli költség alkalmazható.
A kieső tényleges jövedelem pótlása: 174 eurónak megfelelő forint összeg /ha/év

kiegtám

Benyújtási határidő

2016. július 20. – 2019. június 30. között.

Értékelési szakaszok:

• 2016. augusztus 15.
• 2016. október 31.
• 2017. június 30.
• 2017. október 31.
• 2018. április 30.
• 2018. július 30.
• 2018. december 31.
• 2019. március 31.
• 2019. június 30.

Értékelési szempontok, előnyt jelentő körülmények:

– projekt megvalósításának helye (komplex programmal fejlesztendő, fejlesztendő, vagy kedvezményezett járás)
– Rendeltetés (védelmi, közjóléti, gazdasági)
– természetes erdő, természetszerű erdő, vagy származék erdő
– előny, ha alacsony erdősültségű területen valósul meg a telepítés
– erdőgazdálkodási térség, terület-felhasználási övezetbe sorolt terület
– munkahelyteremtés

Hasznos

Kedvezményezett települések listája

STÉ kalkulátor (NAK honlapja)

Építési normagyűjtemény

Érdemes alaposan felkészülni a támogatási kérelem összeállítása előtt annak érdekében, hogy a pályázó jelentősen növelje nyerési esélyeit.
Segítünk a felkészülésben, versenyképessé tesszük pályázatát annak érdekében, hogy a kellő szakmai megalapozottsággal, tudatos tervezéssel a legesélyesebbek közé tartozzon!

Amennyiben szeretne érdeklődni pályázatírási szolgáltatásainkról, úgy kattintson ide.

<– Vissza a Mezőgazdasági pályázatokhoz

facebook